27.07.2019, 20:00

Mandalay Hamburg - Mandalay Beatdrop /w Calm Alex

MANDALAY BEAT DROP
Samstags! Mit der Hitze der Nacht rollen Beats durch das Mandalay.

Hinter den Decks:

Calm Alex:


Samstags | 20h Einlass | 22h Beginn | Freier Eintritt
Mandalay Hamburg