06.12.2014, 22:00

Golem - 6/12 Music Sounds Better w/ Steven Tang, Levente & Konrad Gibson // Bar: Phuong-Dan & Tina Kämpe [The Building]

Flyer für: Golem - 6/12 Music Sounds Better w/ Steven Tang, Levente & Konrad Gibson // Bar: Phuong-Dan & Tina Kämpe [The Building]
Flyer komplett anzeigenFlyer verkleinern
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

// KRYPTA

11 PM: Music Sounds Better w/
◾ Steven Tang(Emphasis Recordings/Smallville)
◾ Levente(Suburb)
◾ Konrad Gibson(music sounds better)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

// BAR

◾ Phuong-Dan
◾ Tina Kämpe [The Building]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

// INFOS
◾ www.golem.kr